Misyon Vizyon ve Temel Değerler
Misyonumuz
Evrensel düzeyde bilgi üreterek topluma faydalı, nitelikli, araştırmacı, eleştirel düşünen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen milli, manevi, kültürel ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz
Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi yönüyle tercih edilen, kamu-üniversite-sanayi ve toplum işbirliğini önceleyen, geleneksel değerlerimizin özünü koruyarak çağdaş ve özgün eserler üreten, evrensel değerleri içselleştiren, kalite güvencesi anlayışını benimseyen, enerji ihtisası alanında bölgemiz ve ülkemizin geleceğinde etkili olan bir üniversite olmaktır.

Temel Değerler
Bilimsellik,
Yenilikçilik,
Katılımcılık,
Sürdürülebilirlik,
Paydaşlarla İş Birliği,
Girişimcilik,
Etik Değerler,
Sevgi ve Hoşgörü,
Toplumsal Duyarlılık,
Sürekli Gelişme,
Kurumsal Adalet,
Şeffaflık,
Çevrecilik, Kalite Odaklılık
Eşitlik.