Kurumsal Tarihçe
Batman Üniversitesi, 1930’lu yıllarda İluh adında küçük bir köy iken 1940 yılında, ülkemizde ilk petrolün bulunmasıyla hızla gelişmeye başlayan ve 1990 yılında il statüsüne kavuşan Batman’da; 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ’’ Ek: 88 maddesi uyarınca kurulmuştur.
Batman Üniversitesi kuruluş Kanununda; Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesinden,
yine Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan  Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan ve Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşmuştur.
Daha sonra hızla gelişen ve büyüyen Batman Üniversitesi halen; 1 Enstitü, 10 Fakülte, 1 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu kronolojisi ve 18 Uygulama ve Araştırma Merkezi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Batman Üniversitesi ‘’Bilgiyi Enerjiye Dönüştüren Üniversite’’ şiarıyla, bulunduğu konumuna uygun bir şekilde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ‘’Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’’ ile 2021 yılında ‘’Enerji’’ alanında Pilot Üniversiteler arasında yerini almıştır.
BİRİM ADI KURULUŞ YILI AÇIKLAMA
FAKÜLTELER Teknik Eğitim Fakültesi 1997 Dicle Üniversitesine bağlı iken 2007 yılında adı ve bağlantısı değiştirilerek Üniversitemize bağlanmıştır. 2010 yılında YÖK kararıyla öğrenci alımını durdurulmuştur.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2007  
Fen-Edebiyat Fakültesi 2007  
Teknoloji Fakültesi 2009  
Güzel Sanatlar Fakültesi 2010  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2010  
İslami İlimler Fakültesi 2013  
Diş Hekimliği Fakültesi 2021  
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021  
Turizm Fakültesi 2021  
YÜKSEKOKULLAR Sağlık Yüksekokulu 2010 2021 yılında Sağlık Bilimlerine Fakültesine dönüştürülmüştür.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2010 2021 yılında Turizm Fakültesine dönüştürülmüştür.
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 2012  
Yabancı Diller Yüksekokulu 2015  
MESLEK YÜKSEKOKULLARI Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1993 Dicle Üniversitesine bağlı iken 2007 yılında adı ve bağlantısı değiştirilerek Batman Üniversitesine bağlanmıştır.
Kozluk Meslek Yüksekokulu 2012  
Sason Meslek Yüksekokulu 2013  
Hasankeyf Meslek Yüksekokulu 2018  
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2019  
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2019  
Beşiri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu 2019  
ENSTİTÜLER Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007 29/06/2021 tarih ve 31526 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü olarak yapılandırılmıştır.
Fen Bilimleri Enstitüsü 2007
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021